Om CME

CME grundades 1978 i Göteborg av Robert Sjölander

Huvudkontoret flyttades två år senare till Canada för att etablera produkterna på den nord- och sydamerikanska marknaden, medan Göteborgskontoret är basen för all försäljning i Europa. 2003 öppnades också en filial i Brasilien. Idag har CME ett brett nätverk över hela världen knutet till sammanlagt fyra kontor. Fabriken med all tillverkning är fortfarande kvar i Sverige. CME’s snabba tillväxt bottnar i ett utsökt högteknologiskt kunnande av handplockade tekniker och ingenjörer från Canada och Sverige.
Tillsammans med unik svensk kunskap om borrning i hårt berg, gruvdrift och den maskinella utrustning som krävs har CME under sina 37 år blivit världsledande tillverkare i branschen. Under åren har ett flertal internationella patent säkrats och ytterligare att antal är på gång. Det är lätt att förstå CME’s starka hängivenhet till att utveckla och producera det absolut bästa av maskindelar och produkter för gruvindustrin. De nöjda kunderna världen över är beviset för att CME’s produkter, service och ständiga utveckling är till full belåtenhet.