Arbetskläder

Arbetskläder för dig.

Bergborrning

Allt du behöver för att borra i berg.

Bergsprängning

Tillbehör för bergsprängning.

Bergtäckning

Sprängmattor och väv.

Brunnsborrning

Tillbehör för brunnsborrning.

Erbjudanden

Här kan det dyka upp erbjudanden på begagnade maskiner och liknande.

Instrument & Verktyg

Instrument och verktyg av kvalitetsmärken.

Lampor

Vi har ett stort sortiment av lampor för olika arbetsuppgifter.

Explosionssäkra ficklampor

Ficklampor

Gruvlampor

Tillbehör

Pannlampor

Pumpar

Tryckluftsdriven pump.

Skrotning & Förankring

Skrotningsverktyg, bult, upphängningskrokar med mera.

Slang & Armatur

Tryckluftsslang och dammsugarslang med eller utan armaturer.

Sliputrustning

Slipmaskiner och slipkoppar för alla typer av borrkronor.

Stenspräckning

Kilar eller Crackit.

Tunnelventilation

Ventilationsduk och fläktar.

Värmemattor

När det är kallt.