Ljuslodet är ett portabelt, pålitligt instrument för att mäta vattennivån och totala djupet i borrhål, brunnar etc.