Hammare för geologer. Handtag i nylon-vinyl. Enhands eller tvåhandsfattning. Finns även krosshammare.