Stålspiralarmerad lätt slang med 3mm tjockt innergummi av paragummi.